PULJEINNDELING 2012

G04 er delt i 4 puljer. Dette for at alle skal kunne spille sammen med hverandre selv om vi har to lag. Puljene fordeles utover på de ulike kampene og "mikses". Puljene er som følger:

Pulje 1
Pulje 3
Birk
Anders
Vebjørn
Benjamin
Harald
Oskar
Jonas
Kristoffer
Adam
DavidPulje 2
Pulje 4
Simen
Carl
Fredrik
Eirik
Niclas
Georg
Tarald
Mina


Markus