Kontaktinformasjon per mai 2012

Fil Kontakt info per mai 12

Lagledere

Trenere: 

Sverke Alvær     mob:   469 27 723

Espen Olsen mob:   476 06 419                          mail:  espenolsen@c2i.net

Fredrik Paus mob:   934 24 109 

Tor Arild Olsen mob:   406 13 185

 

Oppmann:
Bengt Eigil Ruud  90667828               

Foreldrekontakt:
Cecilie Skjerdal  996 17 878